Casusgestuurd leren in een groep

Casusgestuurd leren in een groep’ begint elke bijeenkomst met een korte, persoonlijke, werkgerelateerde update. Tijdens dit interactieve proces ontdekken deelnemers met elkaar onderliggende vragen en benoemen daaruit voortvloeiende casussen.
De casusinbrenger van de vorige bijeenkomst reflecteert op wat zijn leeropbrengst hem in de praktijk heeft gebracht; anderen vallen hem bij met eigen ervaringen rond dit thema.

 

De casussen lopen uiteen van algemene leiderschapsvraagstukken tot persoonlijke uitdagingen. De gekozen casus voor de avond wordt zo geherformuleerd dat de relatie tussen vraagstuk en inbrenger van het vraagstuk centraal staat. Na open vragen, adviezen en ontstane inzichten besteden we aandacht aan het groepsthema en de relatie tussen het hier-en-nu in de groep en het daar-en-dan in de praktijk. De avond wordt afgesloten met persoonlijke leeropbrengsten.

 

Casussen