Wat is het binnen jou dat maakt dat het buiten jou niet loopt zoals je wilt?

Het is voor mensen vaak gemakkelijker een probleem buiten zichzelf te benoemen dan 'binnen' zichzelf. En ook om oorzaak en oplossing buiten zichzelf te zoeken in plaats van bij zichzelf. Veelal liggen oorzaken en oplossingen van problemen echter bij de persoon zelf: in zijn normen en waarden, overtuigingen, of persoonlijkheid. Het gaat dan om de vraag: wat is het binnen jou dat maakt dat het buiten jou niet loopt zoals je wilt?

Mensen ontwikkelen in hun leven vooral die delen van hun persoonlijkheid, die goed van pas komen en helpen te 'overleven'. Deze primaire deelpersoonlijkheden maken dat ze staan waar ze nu staan en dat ze zijn wie ze nu zijn. Elke primaire pool heeft een tegenpool: eigenschappen die onderontwikkeld of verstoten zijn en waarvan mensen zich veelal niet bewust zijn totdat ze tegen grenzen aanlopen. Een mooi aangrijpingspunt voor persoonlijke ontwikkeling. Hier beginnen zelfsturing en authentiek leiderschap.

Voor meer verdieping zie mijn publicatie Zo binnen, zo buiten - de kracht van polariteiten in 'Spirit in mens en organisatie', hoofdstuk 6, Gelling Publishing, 2009