De kunst jezelf en anderen te leiden

Eigen leiderschap is de bekwaamheid jezelf te leiden. Eigen leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor goed leidinggeven aan anderen: voor zodanig leidinggeven dat die anderen optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen die de organisatie of het bedrijf zich heeft gesteld.

Participerend leidinggeven betekent vanuit eigen leiderschap ook het eigen leiderschap van je medewerkers stimuleren. Dit heeft grote meerwaarde omdat je als leidinggevende je mensen leert verantwoordelijkheid te nemen en hen verder helpt in hun professionele ontwikkeling.

Mensen die hun eigen leiderschap nemen en dat van anderen stimuleren, zijn in staat grenzen te verleggen. Zij weten hun eigen krachten verder te ontwikkelen en anderen te helpen in hun kracht te staan. Een voorwaarde om met elkaar krachtige teams en krachtige organisaties te vormen.