SPARRING PARTNER
VOOR MENS,
ORGANISATIE
EN PROCES

Diensten

Executive Development
Als executive bent u in staat om op doorslaggevende wijze de ontwikkeling van de organisatie te beïnvloeden. Met executive development wil ik bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van u als bestuurder; het persoonlijk functioneren en daarmee het functioneren van de organisatie.

Individuele Executive Coaching
Verbreding van uw handelingsrepertoire werkt positief op het functioneren van uw organisatie. Bestuurders die coaching inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling, ervaren vooral verbetering in leiderschap, hantering van conflicten, teambuilding en begeleiding van direct reports (Larcker e.a., 2013).

Uw leiderschapskwaliteiten worden versterkt door zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht. U zal mij ervaren als een gelijkwaardige gesprekspartner binnen de context waarin u opereert.

Individuele gesprekken lopen uiteen van algemene leiderschapsvraagstukken tot persoonlijke uitdagingen. Mijn werkwijze is gebaseerd op specialismen als ‘de kracht van polariteiten’ en ‘leiderschap door zelfsturing’ . In een veilige context werken we op het scherpst van de snede naar resultaat.

 

SPARRING PARTNER VOOR
MENS, ORGANISATIE EN PROCES