Sparring partner
voor mens,
organisatie
en proces

De kunst jezelf en anderen te leiden

Effect 

Als executive bent je in staat om op doorslaggevende wijze de ontwikkeling van de organisatie te beïnvloeden. Verbreding van je handelingsrepertoire werkt positief op het functioneren van je organisatie. Meer tools, nieuwe perspectieven, dichter bij je kern. Een betere interactie die begint bij jou.

Bestuurders die coaching inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling, ervaren vooral:

  • verbetering in leiderschapsvaardigheden - waarbij ook het leiderschap van anderen wordt gestimuleerd - door zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht; 
  • verbreding van/zicht op motiverende en inspirerende vaardigheden;
  • versterking van teamspirit en begeleiding van direct reports;
  • effectieve hantering van conflicten 

Zie ook: Executive Coaching Survey, (Larcker e.a., 2013) (https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/cgri-survey-2013-executive-coaching.pdf)

Individuele gesprekken lopen uiteen van algemene leiderschapsvraagstukken tot persoonlijke uitdagingen. Mijn werkwijze is gebaseerd op specialismen als ‘de kracht van polariteiten’ en ‘leiderschap door zelfsturing’. In een veilige context werken we op het scherpst van de snede naar resultaat toe.

"Becoming CEO doesn’t mean that you suddenly have all the answers, 
topexecutives realize that there is room for growth for everyone"